Küldjön üzenetet

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a kapcsolati űrlapon történő üzenetküldés, mint adatkezelés körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték- és keresztnév, telefon, üzenetben lévő személyes adatok, e-mail cím, az űrlap kitöltésének időpontja, a kitöltéskori kori IP cím.

3. Az érintettek köre: Az űrlapot használó valamennyi érintett.

4. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, a kapcsolati űrlap üzemeltetése és a kapcsolatfelvétel céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kéréséig kezeli adatkezelő a személyes adatokat.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

7. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- e-mail útján a info@varius.hu e-mail címen,
- telefonon a +06-20-956-0064 számon.

9. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó adatai:
Varius Consulting Kft.
info@varius.hu

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Varius Consulting Kft.

Copyrights © 2018